Domov      Profil      Zameranie      Referencie      Fotogaléria      Kontakty     


Spoločnosť WALLS s.r.o. vznikla v r.2000 zlúčením štyroch subjektov, čím vznikla spoločnosť poskytujúca služby v oblasti stavebníctva. Spoločnosť disponuje odborne vyspelým a profesionálnym prístupom k riadeniu stavieb a to certifikátmi stavebný dozor a stavbyvedúci. Za 13. rokov pôsobenia firmy na stavebnom trhu Walls s.r.o. zrealizovala množstvo novostavieb, rekonštrukcií a opráv objektov
(viď referencie).